Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Xin chỗ mua giày rẻ tiền, dưới tầm 500k để đi chơi tết

@bemstore1 Joined: 09/2014
#1
Ưng 1

Xin chỗ mua giày rẻ tiền, dưới tầm 500k để đi chơi tết

To…
Tonyo

03/2014

@Tonyo 03/2014
#4
Ưng 7
Vàng quan điểm
ananas nhé, thương hiệu VN, đôi 500k đẹp luôn thề không chém