Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Vãi phụ khoa VNPT các thím ạ!

@bomcaca15 Joined: 02/2012
#1
Ưng 12

Vãi phụ khoa VNPT các thím ạ!

qu…
quockhanh45

@quockhanh45
#55
Gạch 5
Ngược dòng
Chủ thớt ng* không chịu dặn ở nhà không được đóng thì chịu thôi.
Có bằng chứng thu tại nhà đâu mà giờ khiếu nại.
Nhà lắp cam thì may ra.