Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [Tư vấn] Các fen đã bỏ thuốc lá, thuốc lào như thế nào ?

@chich_thu_gia_thien Joined: 06/2013
#1
Ưng 6
Gạch 1

[Tư vấn] Các fen đã bỏ thuốc lá, thuốc lào như thế nào ?

em…
eminem_davang

03/2020

@eminem_davang 03/2020
#11
Ưng 17
Gạch 1
Vàng quan điểm
Một ngày nọ vk mình bảo : "anh bỏ thuốc đi, con nó ho". Đang hút dở điếu thuốc mình gật đầu và dập thuốc luôn. Nhà còn mấy cây 3 số ngoại mình đem cho hàng xóm hết. Bỏ từ đó tới giờ cũng 5 năm rồi.

Gửi từ AK 47 bằng vozFApp