Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Topic chia sẻ cơ hội làm giàu cho Winner

@hiepit07 Joined: 08/2011
#1
Ưng 1

Topic chia sẻ cơ hội làm giàu cho Winner

Gấ…
Gấu Xám

08/2020

@Gấu Xám 08/2020
#2
Ưng 18
Vàng quan điểm
Cò đất thì nói mẹ đi bạn ơi.
Giàu nhân cách tôi trọng, giàu tiền bạc tôi khinh.

Gấ…
Gấu Xám

08/2020

@Gấu Xám 08/2020
#5
Ưng 17
Vàng quan điểm
Tôi hiện tại là đầu cơ đất chả còn làm cò

Đầu cơ đất cũng chỉ là thằng cò lâu năm lên trình.
Ngồi nói chuyện với mấy anh quanh đi quẩn lại cũng chỉ đất với cát, thằng này trúng đất, thằng kia trúng đất.
Đi nói chuyện với mấy bác nông dân về vụ mùa năm nay nghe có ích cho mình hơn.
Giàu mấy rồi chết đi cũng chỉ cần 2 vuông đất hoặc một cái hũ đựng tro.
Chưa kể giàu bằng cái nghề đéo đem lại được lợi ích lâu dài gì cho xã hội và đất nước.
Tuy nhiên anh cứ mạnh dạn chia sẻ. Trog voz này lắm thằng khoái chuyện đất cát lắm.