Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [tin tức] Lenovo Yoga 13s [Ryzen 5600U, 16Gb, 512Gb, 13.3"], khoảng 5000Y

@sammy08 Joined: 09/2012
#1
Ưng 3
Gạch 1

[tin tức] Lenovo Yoga 13s [Ryzen 5600U, 16Gb, 512Gb, 13.3"], khoảng 5000Y