Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Thi lại đại học sau 9 năm, chàng trai đạt 28,1 điểm

@hanoicuatoi Joined: 12/2013
#1
Ưng 13

Thi lại đại học sau 9 năm, chàng trai đạt 28,1 điểm

@Nhaemcotivi
#6
Ưng 11
Vàng quan điểm
2012 đề khó hơn nhiều, giờ nhìn điểm thi ĐH lạm phát vãi

@alexhong000 04/2010
#13
Ưng 2
Ưng 5
Ngược dòng
Đời lắm thằng thần kinh

via theNEXTvoz for iPhone

@TRINHKYNAM 03/2008
#20
Ưng 7
Ưng 1
Vàng quan điểm
Đời lắm thằng thần kinh

via theNEXTvoz for iPhone
Biết ai thần kinh mà chửi sớm thế a. Người có chí tiến thủ thì tầm nào cũng là hợp lý hết. Bây giờ có vợ con rồi. Ổn định một bề, đi học thì có cơ quan hỗ trợ một phần lương, phụ cấp. 35 tuổi ra trường cầm cái bằng bác sỹ đa khoa đại học y hà nội lại chả oách.

via theNEXTvoz for iPhone

@vozer267 03/2021
#34
Ưng 7
Vàng quan điểm
Sao ở mình cái suy nghĩ "qua tuổi học rồi" còn nặng quá vậy? Thay gì khâm phục sự kiên trì thì lại dè bỉu người ta. Ở nước ngoài 40-50 tuổi người ta vẫn còn cắp sách đi học kìa. Tư tưởng thế này đòi hóa rồng hóa hổ?