Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Thẻ xanh quyền lực quá!

@Áo thun in giá xưởng Joined: 08/2020
#1
Ưng 3
Gạch 1

Thẻ xanh quyền lực quá!

vo…
vozcoin

@vozcoin
#3
Ưng 5
Vàng quan điểm

không có thẻ xanh, có tờ xanh thôi được không?