Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [thảo luận] Thú chơi thẻ ngân hàng

@God_Of_Lesor Joined: 05/2021
#1
Ưng 1

[thảo luận] Thú chơi thẻ ngân hàng

Dr…
Dr Strange

09/2021

@Dr Strange 09/2021
#101
Ưng 7
Vàng quan điểm
Vãi nhỉ. Đọc tít tưởng dùng thẻ ngân hàng để kẻ ke cơ.