Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: {thảo luận} Thread dành cho AE đi Phò (Ford)

@chauhien93 Joined: 08/2008
#1
Ưng 15

{thảo luận} Thread dành cho AE đi Phò (Ford)

Ka…
Kacee

06/2007

@Kacee 06/2007
#174
Ưng 45
Vàng quan điểm
Bởi bọn trên mạng hay bảo FORD = Fix or Repair Daily
FORD = Found On Road Dead

KIA mới kinh =]]