Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: {thảo luận} [Stable] Synology Surveillance 8.2.7 - Free 40 license cho các bác chơi NAS - Update thường xuyên

@White Walkers Joined: 04/2016
#1
Ưng 21

{thảo luận} [Stable] Synology Surveillance 8.2.7 - Free 40 license cho các bác chơi NAS - Update thường xuyên

@SARS-CoV-2 08/2020
#543
Ưng 4
Vàng quan điểm
vừa lụm trên mạng , anh em xài thử
8.2.9

@SARS-CoV-2 08/2020
#552
Ưng 4
Vàng quan điểm
Chắc cái này các bạn cần phải không?

Surveillance Station - sử dụng để lưu IP Camera

Bản này được remux từ bản gốc, fix update

Free 56 license by DKLAB

* Mới fix lỗi, anh em tải lại nhé!

Link download cho 6.2.4 | SurveillanceStation-x86_64-8.2.9-6459_fix592021.spk: https://drive.google.com/file/d/1-jBoPLjVZs8MB45jT1ctL_Hyj7rLQZUV/view?usp=sharing
Link download cho 6.2.3 | SurveillanceStation-x86_64-8.2.8-6335_fix592021.spk: https://drive.google.com/file/d/1QY3ULAX-sz-h8p81P7DkrQhkafPOsJLW/view?usp=sharing

Hàng sưu tầm

Sent from Xiaomi MI PAD 4 using vozFApp