Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [thảo luận] [RỦ RÊ DỊCH TÀI LIỆU] cppreference.com

@cs_50i
#1
Ưng 9

[thảo luận] [RỦ RÊ DỊCH TÀI LIỆU] cppreference.com

**…
**Doremon**

@**Doremon**
#3
Ưng 5
Vàng quan điểm
Em thấy dịch trang learnCpp nó có ý nghĩa hơn trang này, tại trang này thuần tra cứu quá mà tra cứu thì nó rất rất nhiều, dễ bị drop

cs…
cs_50i

@cs_50i
#43
Ưng 8
Vàng quan điểm
Update: Liên quan đến DMCA và tôn trọng các tác giả của cppreference.com. Mình đã viết thư gửi ban admin cppreference.com, chờ hồi đáp đồng ý bản dịch tiếng Việt và thỏa thuận cung cấp subdomain vi.cppreference.com.

Nếu mọi việc là suôn sẻ thì chúng ta vào việc luôn tuần này.