Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: {thảo luận} [PC] Grand Theft Auto V [Action/Adventure/Multiplayer/Coop/2020]

@Nightcrawlers Joined: 12/2014
#1
Ưng 1

{thảo luận} [PC] Grand Theft Auto V [Action/Adventure/Multiplayer/Coop/2020]

@vudinhsy0 03/2014
#212
Ưng 4
Vàng quan điểm
Mới mua trên steam. Cũng hăng lắm mà tải về rồi vào chơi thấy nhảm nhảm sao ấy. Cứ ra cướp xe chạy lòng vòng chán rồi out. Thấy có mod con xe Four Ranger. Cài xong vào vẫn không thấy đâu. Vẫn con xe trắng cho lúc mới vào game.
vl game có bao nhiêu nv, hoạt động để làm xong vô chỉ ra cướp xe chạy lòng vòng rồi chê nhảm =]]]