Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [thảo luận] [PC] Far Cry® 6 [Action/Adventure/Multiplayer/Coop/2021]

@Cyberpunk Joined: 12/2020
#1
Ưng 2

[thảo luận] [PC] Far Cry® 6 [Action/Adventure/Multiplayer/Coop/2021]

Fa…
Fakku_Fakku_Hentai

09/2021

@Fakku_Fakku_Hentai 09/2021
#182
Gạch 4
Ngược dòng
Lý do gì vạy ?
95 thì bằng tuổi tôi dễ nhập tâm làm nhân vật hơn. Chứ chơi game tôi thích mấy nhân vật già già hơn mình, chứ không phải kiểu ít tuổi hơn.