Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: {thảo luận} [Mobile game] Arknights - Gacha - Plants vs Zombies phiên bản anime

@irt118 Joined: 07/2013
#1
Ưng 9
Gạch 2

{thảo luận} [Mobile game] Arknights - Gacha - Plants vs Zombies phiên bản anime