Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Thảo luận: Liệu bong bóng sốt đất ảo sẽ vỡ trong năm 2022

@StacyCruz Joined: 04/2021
#1
Ưng 1

Thảo luận: Liệu bong bóng sốt đất ảo sẽ vỡ trong năm 2022

Ha…
Harmony ONE

06/2021

@Harmony ONE 06/2021
#3
Gạch 8
Ngược dòng
Tào lao quá bạn ơi, bao giờ nó nổ thì nó nổ. Rỗi hơi đoán già đoán non.

.e…
.emotion.

12/2016

@.emotion. 12/2016
#4
Ưng 4
Vàng quan điểm
Nó chỉ không ảo nữa, và cơ số người mất tiền thôi. Không đến mức vỡ hay khủng hoảng vì giá nhà đất >> mức sống nhiều