Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [thảo luận] Hội XSR 155

@loiclude Joined: 10/2020
#1

[thảo luận] Hội XSR 155

lu…
lucius1605

@lucius1605
#383
Ưng 4
Vàng quan điểm

Sáng em cũng mới thấy =]]

Cá nhân em thấy cái dè chắn bùn sau đó không đẹp, zin đẹp hơn. Vụ bùn thì em thấy không cần thiết, nhìn hình bên dưới các thím sẽ thấy bùn gần như không dính lên đèn hậu, nhiều nhất là 2 cái túi hông. Em có hỏi ôm ngồi sau em cũng không bị bắn bẩn gì.