Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [thảo luận] Cryptotab- Đào BTC trên web dành cho anh em làm việc với PC cả ngày

@yeugamelam
#1
Ưng 1

[thảo luận] Cryptotab- Đào BTC trên web dành cho anh em làm việc với PC cả ngày

Bo…
BossOfVOZER

08/2017

@BossOfVOZER 08/2017
#16
Ưng 4
Vàng quan điểm
cái này vừa làm việc vừa chơi, chứ muốn ăn xổi ở thì thì mua VGA đào cm nó rồi. dân MMO mà ngĩ nhiều thế, làm nhiều wed chứ có phải 1 mình nó đâu.
Ờ thì wed