Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [thảo luận] Chặn quảng cáo YouTube bằng PiHole

@Darias
#1
Ưng 11

[thảo luận] Chặn quảng cáo YouTube bằng PiHole

kh…
khang_dk

11/2013

@khang_dk 11/2013
#4
Ưng 5
Vàng quan điểm
Thớt hữu ít mà ít được quan tâm nhỉ?
Vì sau 1 thời gian thì a e nhận thấy cuộc chiến này là vô tận khi mà Google vẫn tồn tại, nên đăng ký Premium cho nhẹ đầu

ei…
eipi10

04/2016

@eipi10 04/2016
#70
Ưng 4
Vàng quan điểm
Ông nào bảo DNS đọc dữ liệu ngân hàng, username, password... thì tôi cũng thua luôn