Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [thảo luận] Chán chán lại chia sẻ vài ACC No Vê Pê En và Key Diệt vi rust Mờ Bam

@bb_cuchuoi Joined: 01/2011
#1
Ưng 16

[thảo luận] Chán chán lại chia sẻ vài ACC No Vê Pê En và Key Diệt vi rust Mờ Bam

bb…
bb_cuchuoi

01/2011

@bb_cuchuoi 01/2011
#103
Ưng 4
Vàng quan điểm
Xin lỗi các bạn. Cuối năm bận nên mình không thường xuyên vào VOZ. Vừa trả 1 lượt acc NORD.
Các bạn lưu ý: Tài khoản mình gửi không phải của mình, nếu bạn không đăng xuất thì sẽ dùng vĩnh viễn (kể cả chủ nó đổi pass), còn bạn hay đăng xuất, đăng nhập chủ nó đổi pass là thôi luôn