Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [thảo luận] 2022 rồi, đừng mua laptop 8Gb ram hàn chết nữa

@NoLightsOn Joined: 01/2010
#1

[thảo luận] 2022 rồi, đừng mua laptop 8Gb ram hàn chết nữa