Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [thắc mắc] [Nhờ tư vấn] Mua màn hình rời 4K cho nhu cầu Code và giải trí cơ bản dùng với Macbook air M1

@vanan monitor 4k Joined: 06/2021
#1

[thắc mắc] [Nhờ tư vấn] Mua màn hình rời 4K cho nhu cầu Code và giải trí cơ bản dùng với Macbook air M1