Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [thắc mắc] iGPU trên 5600G hiệu năng không cao?

@Mr.Xit Joined: 10/2010
#1
Ưng 1

[thắc mắc] iGPU trên 5600G hiệu năng không cao?