Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [thắc mắc] Hỏi về tình trạng Legion 5

@notalone6240 Joined: 12/2020
#1
Ưng 1

[thắc mắc] Hỏi về tình trạng Legion 5