Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [thắc mắc] Dòng game pokemon chính liệu có chết không mấy ông nhể???

@nguyentungoc0163 Joined: 03/2020
#1

[thắc mắc] Dòng game pokemon chính liệu có chết không mấy ông nhể???

mi…
miliket

@miliket
#27
Ưng 4
Vàng quan điểm
Kỉ niệm ngày xưa chui thùng đông lạnh thông chốt, trên con pen4 giả lập gba

Giờ Nin làm như loằn