Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [thắc mắc] điện thoại 6-7 triệu, nhỏ gọn pin ổn

@Uyloong Joined: 09/2021
#1

[thắc mắc] điện thoại 6-7 triệu, nhỏ gọn pin ổn