Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [thắc mắc] Bao giờ thi Lux và LuxSa mới có bản nâng cấp facelift or thế hệ mới !

@kem danh rang Joined: 11/2020
#1
Ưng 2
Gạch 1

[thắc mắc] Bao giờ thi Lux và LuxSa mới có bản nâng cấp facelift or thế hệ mới !