Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Tesla thử nghiệm thanh toán bằng Dogecoin

@kojin
#1
Ưng 1

Tesla thử nghiệm thanh toán bằng Dogecoin

ng…
nguyenxuanha303

@nguyenxuanha303
#3
Ưng 9
Gạch 1
Vàng quan điểm
Đỏ không mua xanh lấy gì bán

qk…
qkhanhpro1

06/2012

@qkhanhpro1 06/2012
#9
Ưng 11
Vàng quan điểm
Lái em lên cũng trăng
Để em lắc lư với chị hằng nga