Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Số ca tái nhiễm Covid-19 cao không tưởng vì biến thể Omicron

@tin233 Joined: 08/2009
#1
Ưng 3

Số ca tái nhiễm Covid-19 cao không tưởng vì biến thể Omicron

xd…
xduyhp

@xduyhp
#14
Ưng 5
Vàng quan điểm
Con omicron này nhẹ vl. Nhiễm 3 ngày sau khỏi. Cả nhà tui bên Ca nhiễm từ già trẻ lớn bé, 2 3 hôm sau khoẻ re luôn

na…
naughtyboy

09/2007

@naughtyboy 09/2007
#17
Ưng 4
Vàng quan điểm
Quan trọng là tỷ lệ trở nặng và tử vong của omicron thì các anh méo nói, cứ đem cái tỷ lệ nhiễm làm cái lon coca gì thế ?

I.T
I.T

@I.T
#19
Ưng 5
Vàng quan điểm
Quan trọng là tỷ lệ trở nặng và tử vong của omicron thì các anh méo nói, cứ đem cái tỷ lệ nhiễm làm cái lon coca gì thế ?
Nhưng bạn ơi, vaccine còn nhiều lắm