Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Sapiens: Lược sử loài người ra mắt phiên bản sách nói tại Việt Nam

@Khả năng phản nghiệm
#1
Ưng 2

Sapiens: Lược sử loài người ra mắt phiên bản sách nói tại Việt Nam

14…
14789

02/2010

@14789 02/2010
#4
Ưng 8
Vàng quan điểm
Sách này là sách khoa học hay sao, nghe cũng tò mò
sách lịch sử, mang nhận định cá nhân của tác giả

br…
branchlight

@branchlight
#5
Ưng 4
Vàng quan điểm
Quyển này lần xuất bản đầu tiên bọn dịch giả đúng rác rưởi, dịch y chang google. Sau này tái bản có chỉnh sửa tốt hơn