Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Review tiêm vaccin Covid-19 mũi đầu tiên

@WhiteGhost Joined: 11/2011
#1
Ưng 15

Review tiêm vaccin Covid-19 mũi đầu tiên

@1 N 2 3 4 5 6 08/2020
#6
Ưng 4
Ưng 5
Vàng quan điểm
Ngược dòng
có ngu mới chích. close topic

@exterminator 02/2008
#25
Ưng 4
Vàng quan điểm
có ngu mới chích. close topic
Thằng ngu này! Muốn thể hiện gì? Thể hiện sự ngu học, ocschos, đi ngược lại tiến bộ văn minh loài người, góp phần làm lây lan dịch ra thêm hay gì? Muốn đấm vào mõm mấy thằng ngu như này hết sức. Anhe m report thằng chos này cho ra đảo đi, cái thứ chống lại loài người.

*Đã report!