Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Pitbull quả là thần thú.

@Noone14 Joined: 03/2014
#1
Ưng 4
Gạch 26

Pitbull quả là thần thú.

Ta…
Tay Anh Quay

01/2011

@Tay Anh Quay 01/2011
#6
Ưng 6
Vàng quan điểm
con trắng bú cu con gấu à

Sv…
Svenska1407

11/2014

@Svenska1407 11/2014
#8
Ưng 8
Vàng quan điểm
Con gấu có cộng dây dính ở cổ nên nó không thẳng lưng được.
Nó mà đứng thẳng lên táng 1 nhát thì con pitbull đầu 1 nơi thân 1 nẻo rồi chứ đéo nhây được vậy đâu

Bi…
Birdperson

11/2020

@Birdperson 11/2020
#24
Ưng 5
Vàng quan điểm
Ra ngoài đường nhìn mấy thg hay dắt cái con ôn vật này dị ứng vloz. Đa phần toàn đám trông cô hồn, xăm trổ