Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Phi dao gây chết người trong hỗn chiến

@Gà Trống Bi To Joined: 03/2020
#1
Ưng 4

Phi dao gây chết người trong hỗn chiến

@DWG Showmaker 10/2020
#2
Ưng 16
Vàng quan điểm
Xứ shire sao lại có Lý Tầm Hoan lạc qua thế này

Gửi từ Damwon HQ bằng vozFApp

@Space Marine 11/2020
#6
Ưng 13
Vàng quan điểm
50cm nó là cái mã tấu mẹ nó rồi chứ dao đéo gì?

@mino 06/2007
#13
Ưng 4
50cm nó là cái mã tấu mẹ nó rồi chứ dao đéo gì?
Dao bổ củi của xứ Thanh, cũng có thể lôi ra chặt xương


@Luftwaffe
#14
Ưng 15
Ưng 4
Vàng quan điểm
Ngược dòng

@Yeezy 10/2011
#21
Ưng 11
Người ta chỉ sợ khi cây phi đao của hắn còn chưa phóng ra, còn 1 khi đã phóng ra rồi thì ko phải sợ nữa, vì người chết thì ko có biết sợ.

@sankhaukich
#34
Ưng 7
  • Ngươi đã đến.
  • Phải ta đã đến. Sớm muộn gì ta cũng đến.
  • Đáng lẽ người không nên đến.
  • Nhưng ta đã đến rồi đây.
  • Thứ nhất, ngươi không nên đến một mình. Thứ hai ngươi càng không nên đến gõ cửa nhà ta như thế này.
  • Có đạo lý lắm.
- Ngươi... ngươi giết ta thật ư?

- Ta đã nói rồi, ta muốn giết ngươi.

- Ngươi vốn không thể giết ta được.

- Nhưng hiện tại thì ta đã giết ngươi.

- Ta... ta không tin.

- Ngươi không tin không được.