Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Ông Tập tuyên bố sẽ 'thống nhất' với Đài Loan bằng biện pháp hòa bình

@Neil Armstrong Joined: 06/2021
#1
Ưng 3

Ông Tập tuyên bố sẽ 'thống nhất' với Đài Loan bằng biện pháp hòa bình

Ra…
Raspberry Pi

01/2021

@Raspberry Pi 01/2021
#4
Ưng 9
Vàng quan điểm
Có cái loz nè thằng Tập cẩu. Đài Loan nhìn gương thằng Hồng Kong mà biết nên làm gì rồi

mr…
mr_dap_chieu

12/2011

@mr_dap_chieu 12/2011
#5
Ưng 4
Tập thống nhất được chắc thay hình mao ở thiên an môn. Hoặc ít nhất phải có hình bên cạnh

ke…
kenzabo123

07/2013

@kenzabo123 07/2013
#7
Ưng 6
Vàng quan điểm
Tập thống nhất được chắc thay hình mao ở thiên an môn. Hoặc ít nhất phải có hình bên cạnh
thống nhất được có khi đổi mao thành tập luôn chứ giỡn

ts…
tsumthmod

02/2013

@tsumthmod 02/2013
#23
Ưng 5
Vàng quan điểm
Tưởng tượng một ngày trung quốc tự diễn biến .quốc dân đảng và đảng cs thay phiên nhau tranh cử điều hành đất nước.
Thế giới tốt đẹp biết bao.

Gửi từ Quốc thoại đến từ 3021 bằng vozFApp
Xong rồi lúc chúng nó vận động tranh cử, trong mục ưu tiên đầu tiên của cả 2 đảng đều là :"thu hồi vùng lãnh thổ phía nam" thì sướng trợn mắt nhé