Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Omicron đe dọa 'tấm gương' chống dịch Hàn Quốc

@Masterchiefs Joined: 03/2011
#1
Ưng 1

Omicron đe dọa 'tấm gương' chống dịch Hàn Quốc

Iv…
Ivan_cuto

11/2020

@Ivan_cuto 11/2020
#2
Ưng 6
Gạch 3
Vàng quan điểm
Ngược dòng
Tấm gương bị lừa bởi bọn pfizer với moderna đây. Hơn 90% full 2 liều , liều bootster hơn 60% rồi. Vẫn nhiễm như thường. Nhưng ca trở nặng thì giảm hơn so với delta.

via theNEXTvoz for iPhone

ky…
kysihoanghon

06/2010

@kysihoanghon 06/2010
#5
Ưng 4
Vàng quan điểm
Tấm gương bị lừa bởi bọn pfizer với moderna đây. Hơn 90% full 2 liều , liều bootster hơn 60% rồi. Vẫn nhiễm như thường. Nhưng ca trở nặng thì giảm hơn so với delta.

via theNEXTvoz for iPhone

a muốn chuyển qua vac tàu thì cứ việc