Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Nữ sinh 12 tuổi đạt 8.5 IELTS ngay lần thi đầu tiên

@conan2013 Joined: 08/2013
#1
Ưng 15

Nữ sinh 12 tuổi đạt 8.5 IELTS ngay lần thi đầu tiên

do…
dogamer03

09/2021

@dogamer03 09/2021
#4
Ưng 7
Vàng quan điểm
Nhường


Gửi bằng vozFApp
Hối hận khi xem ảnh

Ai…
Airbus A350

@Airbus A350
#13
Ưng 5
Nhìn có vẻ gia đình có định hướng cho em xuất ngoại, thôi thì cũng tốt cho bé.


via theNEXTvoz for iPhone

an…
anhhungnupvungkin

03/2015

@anhhungnupvungkin 03/2015
#14
Ưng 8
Vàng quan điểm
nhà giàu, tự học giỏi, học trường tây từ nhỏ - 3 yếu tố từ lớn đến bé khiến cho em này đạt được thành tích này, top đầu khóa đầu thai là đây

ku…
kunamlovevoz

@kunamlovevoz
#15
Ưng 25
Gạch 1
Vàng quan điểm
Mấy anh đừng bảo do nó học tiếng anh từ nhỏ nên thành song ngữ nhé.

Ietls nó khác các kì thi khác ở chỗ phải có kiến thức xã hội, có tư duy phản biện của 1 người lớn mới làm được đó. Nên bé này 8.5 thì đầu óc nó khá già so với tuổi

ca…
canvas102

@canvas102
#18
Ưng 3
Gạch 15
Ngược dòng
Mấy anh đừng bảo do nó học tiếng anh từ nhỏ nên thành song ngữ nhé.

Ietls nó khác các kì thi khác ở chỗ phải có kiến thức xã hội, có tư duy phản biện của 1 người lớn mới làm được đó. Nên bé này 8.5 thì đầu óc nó khá già so với tuổi
Đúng vậy, cỡ Trump đi thi IELTS chắc chỉ band 7 là cùng.