Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Nữ giám đốc ở Hà Nội làm giả thực phẩm hỗ trợ sinh lý đàn ông

@Neil Armstrong Joined: 06/2021
#1

Nữ giám đốc ở Hà Nội làm giả thực phẩm hỗ trợ sinh lý đàn ông

Oo…
Oops !

@Oops !
#2
Ưng 184
Gạch 1
Vàng quan điểm
Có người sợ xanh mặt rồi, mua hàng trên mạng ghê lắm

Ga…
Galaxy S21 Ultra

@Galaxy S21 Ultra
#3
Ưng 21
Gạch 2
Vàng quan điểm
Hóa ra đàn ông Hn toàn yếu sinh lý?

da…
darkfan

08/2011

@darkfan 08/2011
#8
Ưng 7
Có người sợ xanh mặt rồi, mua hàng trên mạng ghê lắm
View attachment 1020112
Thanh niên này mua uống chủ yếu có gì móc ra đọ thôi

le…
lendinhvobattinh

12/2014

@lendinhvobattinh 12/2014
#10
Ưng 14
Gạch 1
Người ta đã yếu còn lừa người ta =]]] vote tử hình

via theNEXTvoz for iPhone

fa…
fangfatfeluonver12

11/2014

@fangfatfeluonver12 11/2014
#11
Ưng 12
Có người sợ xanh mặt rồi, mua hàng trên mạng ghê lắm
View attachment 1020112
Lãnh tụ như này mà con dân thì toàn khoe 18 cm 30 phút

Oo…
Oops !

@Oops !
#15
Ưng 12
Bọn yếu sinh lý
Anh này mà tí bị ban vì yếu sinh lý là biết ai ban rồi nhé

Kh…
Khong_hieu_sao_bi_ban

@Khong_hieu_sao_bi_ban
#16
Ưng 3
Gạch 5
Ngược dòng
Có thuốc nào làm yếu đi không
Chứ bồ toàn xin tha

via theNEXTvoz for iPhone

re…
resolut1on.zds

09/2021

@resolut1on.zds 09/2021
#17
Ưng 34
Vàng quan điểm
Dm làm thằng đàn ông đã khổ, mửa mật đi làm kiếm tiền đến hao mòn sức khỏe.
Muốn tìm chút chất bổ để còn duy trì tình cảm vợ chồng, yên ấm cửa nhà mà chúng nó còn lừa
Dcm bọn mất dạy khốn nạn