Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [Nóng]: Bộ Công an xác minh hàng loạt dự án của Tân Hoàng Minh

@fkfua2811 Joined: 09/2021
#1
Ưng 12

[Nóng]: Bộ Công an xác minh hàng loạt dự án của Tân Hoàng Minh

Cr…
Creampie

03/2021

@Creampie 03/2021
#4
Ưng 16
Vàng quan điểm
haha tội nghiêp Hưng Gân bú fame

Ty…
Tywin Lannister

06/2014

@Tywin Lannister 06/2014
#5
Ưng 15
Chủ tịch THM sắp được vào resort D' Artalian Hoả Lò

fa…
fangfatfeluonver12

11/2014

@fangfatfeluonver12 11/2014
#6
Ưng 68
Vàng quan điểm
Thông tin nhà nước opps ko nói. Thông tin doanh nghiệp cũng ops thì nói là trại sv lại tự ái

Sw…
Swissroll

02/2021

@Swissroll 02/2021
#10
Ưng 8
Lời nói gió bay

kh…
khoadla97

04/2016

@khoadla97 04/2016
#16
Ưng 16
Vàng quan điểm
Mod muốn oops thì oops nhỉ? Coi member ra cái đ gì đâu? Không vi phạm nội quy diễn đàn thì người ta đem bài về.

Sent from Xiaomì via nextVOZ

kh…
khoadla97

04/2016

@khoadla97 04/2016
#22
Ưng 8
Ngu, luật nta ra ko theo đc thì qua chỗ khác
Đéo phạm luật mới nói. Chứ phạm luật thì ai chửi. Còn muốn oops thì ra thêm luật đi.

Sent from Xiaomì via nextVOZ

Yo…
YourFace

11/2021

@YourFace 11/2021
#23
Ưng 5
Thông tin nhà nước opps ko nói. Thông tin doanh nghiệp cũng ops thì nói là trại sv lại tự ái
Anh tin Ngọc Trinh còn trinh, cán bộ ko tham nhũng, mod voz ko oops với trap ko?

tr…
trivu11

@trivu11
#24
Ưng 8