Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Ngày đầu đi gặp gái nên làm gì?

@emyeumeonhatf17f33 Joined: 03/2017
#1
Ưng 1

Ngày đầu đi gặp gái nên làm gì?

Mr…
Mr. Lesor

@Mr. Lesor
#3
Ưng 4
Vàng quan điểm
Trở thành người yêu rồi mới tỏ tình, chưa yêu thì tỏ tình làm cdg