Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Mới nhận cái thẻ CAKE

@namphong1102 Joined: 12/2012
#1
Ưng 1

Mới nhận cái thẻ CAKE

ku…
kukaka

03/2012

@kukaka 03/2012
#3
Ưng 7
Vàng quan điểm
vl tưởng pancake swap ra thẻ mà ko kết nối víđt ,ở tỉnh lẻnữa thì xài kiểu gì