Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Mất điện thoại lúc chưa kịp khóa màn hình là tèo?

@IHaveNoName Joined: 07/2021
#1

Mất điện thoại lúc chưa kịp khóa màn hình là tèo?

th…
thachit123

02/2017

@thachit123 02/2017
#2
Ưng 4
Vàng quan điểm
Đừng để sim chính chung máy với mấy cái app nhạy cảm (ngân hàng, ví,...)

Gr…
Green[F]lash

@Green[F]lash
#3
Ưng 19
Vàng quan điểm
đừng dùng đt ngoài đường nữa. thể loại vừa đi xe vừa nghịch điện thoại rất nguy hiểm. bị giật là rất đánh.

Cú…
Cún xinh

@Cún xinh
#16
Ưng 6
Gạch 2
Vàng quan điểm
Tư duy khổ dâm của xứ gotham, metropolis tôi ở central city dùng đt ngoài đường bình thường, chả sợ đeo gì