Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: mắc cười mấy anh 9x

@ivankaraoke Joined: 11/2020
#1
Ưng 5
Ưng 23

mắc cười mấy anh 9x

@AwesomeHB 07/2012
#5
Ưng 25
Vàng quan điểm
8x với 9x ngồi nhậu chung hợp vl. Bọn 7 lx trở lên mới kiểu bề trên “tao có vốn sống” thôi.

Bọn genZ bây giờ thì biết cái gì. Học bài tiếp đi

@clonex1 04/2016
#6
Ưng 4
Vàng quan điểm
thì sau này chú chửi đám gen 201x cũng vậy thôi, có củ lạc gì căng

@matthewmiles15 04/2016
#29
Ưng 7
Vàng quan điểm
Giờ vOz thì bọn genz vào ô nhiễm hết cả, forums thành cái ổ tạp nham thượng vàng hạ cám. Thời hoàng kim những năm 2009-2013 thì các cháu nó còn đang mút ngón cái với đái dầm, nghĩ mà mắc cười

Sent using vozFApp