Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Má VCB thu phí vãi thật

@hihikeke2000 Joined: 10/2014
#1
Ưng 10

Má VCB thu phí vãi thật

Oo…
Oops !

@Oops !
#2
Ưng 5
Gạch 2
Vàng quan điểm
Mấy thằng buôn bán shop online mỗi tháng cúng cho ngoại 70k nhớ

Ca…
Cafe Sữa Milano

11/2020

@Cafe Sữa Milano 11/2020
#5
Ưng 5
Vàng quan điểm
Vcb báo qua app nhanh hơn tụt quần nữa , sms chi nữa

via theNEXTvoz for iPhone