Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Lệ hồi tỵ độc đáo của Việt Nam từng áp dụng rất nghiêm ngặt dưới triều Nguyễn

@Jesse Ellis Lingard Joined: 08/2020
#1
Ưng 15

Lệ hồi tỵ độc đáo của Việt Nam từng áp dụng rất nghiêm ngặt dưới triều Nguyễn

@Fly in the sky
#2
Ưng 32
Vàng quan điểm
Không thiếu các địa phương cả dòng họ hang hốc chúng nó làm quan, chia nhau lợi ích...

@Putin Đại Đế 01/2021
#3
Ưng 20
Vậy còn thời nay?

via theNEXTvoz for iPhone

@power2014 08/2014
#4
Ưng 34
Ưng 14
Vàng quan điểm
Ngược dòng
Vì vậy triều Nguyễn hồng phúc không được lâu sớm rơi vào tay ngoại bang. Tui nói thế các fen thấy đúng ko ạ )

@duydat clone 11/2012
#6
Ưng 30
Ưng 4
Vàng quan điểm
Đặt ra thế thôi chứ triển khai không được, nhà Nguyễn yếu kém mọi mặt trong việc thi hành quyền lực TW. Kinh đô đặt giữa cái xứ khỉ ho cò gáy, thành ra cả Bắc lẫn Nam chẳng bảo được anh nào cả, chứ đừng nói đến việc giữ trấn Tây Thành. Chưa kể thời Nguyễn cũng là cái thời cuồng Nho nhất, mà Nho gia thì đối nghịch Pháp gia, trọng gia đình, cha truyền con nối. Phép vua vẫn thua lệ làng, với dân đen thì người có quyền lực nhất vẫn là lý trưởng, chứ chưa nói đến các chức quan trên. Việc cả họ kéo nhau ra làm quan thì là chuyện quá thường.

@Pochita 06/2021
#7
Ưng 3
Ưng 6
Phan Thanh Giản ký hòa ước với Pháp làm mất nước mà

@lucky man68 11/2020
#8
Ưng 6
Vì vậy triều Nguyễn hồng phúc không được lâu sớm rơi vào tay ngoại bang. Tui nói thế các fen thấy đúng ko ạ )
nếu ko có luật này thì sẽ mắt nước bởi nhà thanh chứ ko phải tây mũi lõ

@Gonlonton8 02/2021
#10
Ưng 23
Ưng 9
Ngược dòng
Vẫn là triều bị chửi nhiều nhất thôi.
Khi không đủ cao thì đạp thằng khác xuống, lấy đại bác bắn vào tiền nhân, thế dân nó mới mộng mị đi theo

@thrash.metal 08/2011
#11
Ưng 14
Phan Thanh Giản ký hòa ước với Pháp làm mất nước mà
Đc khen vì liêm khiết thôi, chứ lão này phế bm

“Phan Lâm mãi quốc, triều đình khí dân”


via theNEXTvoz for iPhone

@hinozutazama 08/2011
#13
Ưng 13
Các bác có đồng ý là cho dù dưới bất kỳ một triều đại nào, thể chế chính trị nào thì người cầm quyền luôn có phe cánh hay những người đi theo bảo vệ không? Vì bản chất con người theo triết học là thuộc về xã hội. Vậy cho dù có cấm tiệt dòng họ làm quan thì việc phe cánh nó vẫn như vậy


via theNEXTvoz for iPhone

@Hugh 07/2010
#16
Ưng 4
Lúc ấy anh có lựa chọn nào khác không?
Hỏi ngoài lề tý
Từ hồi nguyễn phúc ánh lên ngôi cho đến nay thì lãnh thổ vn tăng thêm bao nhiêu nhỉ?

@Atlas14 02/2021
#18
Ưng 8
Hỏi ngoài lề tý
Từ hồi nguyễn phúc ánh lên ngôi cho đến nay thì lãnh thổ vn tăng thêm bao nhiêu nhỉ?
Lãnh thổ ngày xưa nó không có biên giới rạch ròi như bây giờ.
Rất khó trả lời.
Có nhiều vùng lõng lẻo ta bảo của mình láng giềng cũng bảo của họ.
Vì tù trưởng nó theo và nộp cống cả hai nước.

@Cisco ACI 11/2020
#19
Ưng 6
Vậy còn thời nay?

via theNEXTvoz for iPhone
hồng fuck

@manhcuongdo 12/2014
#21
Ưng 7
Vậy còn thời nay?

via theNEXTvoz for iPhone
là hồng phúc của dân tộc

@Wind Force 01/2012
#22
Ưng 17
Ưng 1
Tôi nói rồi, nhà Nguyễn this có ngu muội, bất tài, vô dụng, cõng rắn cắn gà nhà, thì nhà Nguyễn that mới được danh chính, ngôn thuận

@Atlas14 02/2021
#23
Ưng 6
Tôi nói rồi, nhà Nguyễn this có ngu muội, bất tài, vô dụng, cõng rắn cắn gà nhà, thì nhà Nguyễn that mới được danh chính, ngôn thuận
Anh nói đúng còn nói to

@Master of darkart 01/2021
#24
Ưng 10
Vậy còn thời nay?

via theNEXTvoz for iPhone
Hủ tục tàn dư phong kiến tất nhiên là phải bỏ rồi

@Putin Đại Đế 01/2021
#27
Ưng 16
Tôi nói rồi, nhà Nguyễn this có ngu muội, bất tài, vô dụng, cõng rắn cắn gà nhà, thì nhà Nguyễn that mới được danh chính, ngôn thuận
Không phải Nguyen That mà là Nguyen Tat nhé


via theNEXTvoz for iPhone

@anhducvnn 05/2010
#33
Ưng 5
nếu ko có luật này thì sẽ mắt nước bởi nhà thanh chứ ko phải tây mũi lõ
Cái luật tồn tại cho đẹp thôi. Về cơ bản các vua Nguyễn Thất Bại hoàn toàn trong việc chống Tham Nhũng. Vụ mất Trấn Tây cũng một phần do quan lại triều Nguyễn Tham Nhũng, Ăn Hiếp dân Trấn Tây khủng khiếp tàn tệ quá nên dân Trấn Tây đồng lòng tạo phản chống triều Nguyễn

@Atlas14 02/2021
#34
Ưng 3
Ưng 5
Cái luật tồn tại cho đẹp thôi. Về cơ bản các vua Nguyễn Thất Bại hoàn toàn trong việc chống Tham Nhũng. Vụ mất Trấn Tây cũng một phần do quan lại triều Nguyễn Tham Nhũng, Ăn Hiếp dân Trấn Tây khủng khiếp tàn tệ quá nên dân Trấn Tây đồng lòng tạo phản chống triều Nguyễn
Dân nào tự nhiên chiếm nước nó, sáp nhập vào lãnh thổ bắt nó theo phong tục kinh thì nó cũng nổi loạn hết.

@anhducvnn 05/2010
#35
Ưng 9
Ưng 1
Tôi nói rồi, nhà Nguyễn this có ngu muội, bất tài, vô dụng, cõng rắn cắn gà nhà, thì nhà Nguyễn that mới được danh chính, ngôn thuận
Làm ăn như vầy nên mang tiếng bất lực vô dụng cũng không oan.

-Mặc cho vua Nguyễn ở Huế liên tục ra 2 bản dụ hướng dẫn, khuyên bảo kèm theo đe nẹt quan lại làm việc đúng phép công, bớt hà hiếp dân, bớt ăn hối lộ vào tháng 5 năm 1827 và tháng 10/11 năm 1827 nhưng nạn tham nhũng cũng không hề có dấu hiệu khoan giảm, những dụ và tấu sau đó lại cho thấy tình trạng các quan chức địa phương tiếp tục tham nhũng phổ biến trên diện rộng, như tham nhũng khi thu mua các sản vật cho nhà nước ( tk 111), mượn tay nha lại trung gian làm việc gây ra nạn nhũng nhiễu, cường hào lý dịch sách nhiễu đè ép dân quê (tk 48)….

Vào năm cầm quyền cuối cùng (1840), tháng 2 (tháng 3) năm 1840, Minh Mệnh phải xuống dụ yêu cầu quan viên trong ngoài tố cáo kẻ nhũng lạm cũng như tự nhận lỗi với những lời lẽ vừa cứng rắn vừa thiết tha.

“Trẫm từ khi lên ngôi đến nay sửa sang mối giường, thưởng phạt đúng mức, nói ra tức là pháp luật, ai có công phần nhiều khen thưởng, ai có tội chưa từng rộng tha, ai ai cũng tai nghe mắt thấy cả. Chỉ vì lúc làm dữ dội như sấm vang, chớp loè thì bọn trộm giặc đều muốn đổi lòng, đến khi im lặng như mưa tạnh mây quang thì kẻ gian nhũng đâu lại vào đấy.…Trong Kinh kể từ ngày hôm nay, các tỉnh ngoài lấy ngày dụ này phát đến là bắt đầu, hạn trong 15 ngày, nếu người nhà của bộ thuộc nào, lại dịch trong hạt nào, có kẻ không công bằng, không giữ phép, làm bậy làm gian lập tức bắt hỏi đem việc tâu lên, thì tội thất sát từ trước cũng được gia ân cho miễn nghị. Nếu viên nào tự mình làm bậy, biết hối lỗi trước cũng cho bày tỏ dâng sớ tự tham hặc mình, không được nói không hết tội, nói không đúng thực, phải nên có điều khoản, có lý do, tất cho được đổi mới, và được xá lỗi…Nay ta tự tay soạn dụ chỉ này là bởi từ lòng yêu thần dân, cho nên dạy dỗ hai ba lần, không nề rườm lời. Các ngươi nên coi làm lời răn dạy to lớn, chớ coi làm bài văn nói suông…”(tk 123).

Đến cuối cùng, trong tất cả các “quan viên trong ngoài”, sử sách cũng chỉ ghi chép được có 4 quan chức chịu thú là đã nhận biếu xén và tội họ thú nhận lại được xét là quá bé, không cần truy cứu. Còn các tỉnh thần trong cả nước, chỉ có 5 tỉnh thú nhận, và cũng chỉ bị phạt cái án khá dễ thở là trừ lương.

Một tháng trước khi Minh Mệnh qua đời (tháng 1 năm 1841), các Kinh lược sứ lại chỉ ra thực trạng quan lại tham nhũng lộng hành ở Trấn Tây thành, và đó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng dân phiên trấn phản kháng, làm bất ổn, rối loạn ở Trấn Tây thành lâu nay.

-Thứ tư, khi xử lý các án tham nhũng trong thời Nguyễn cụ thể thời Minh Mệnh, rất hay lâm vào cảnh “mất bò mới lo làm chuồng”, nhiều vụ án đã gây hậu quả nghiêm trọng như dân chúng đã bất bình nổi dậy, tham nhũng đã quá lớn vỡ ra...rồi mới được phát hiện xử lý, đến lúc đó có xử nghiêm minh, hợp lý hợp tình tới đâu, thì cũng đã là quá trễ. Điển hình như những sự việc của Trần Nhật Vĩnh, Nguyễn Văn Quế, Bạch Xuân Nguyên, Phạm Văn Thuyên…hay việc xử lý các quan lại tham nhũng tại Nam Định sau khi dẹp tan nổi dậy của Phan Bá Vành, mà số lại dịch quan chức bị kiện, xét hỏi và trốn đi tới hàng trăm, khiến chính Minh Mệnh đã phải hạ chỉ dụ trách mắng trấn thần Nam Định
“Thuộc viên hạt ngươi nhiều kẻ tham lam hại dân, trẫm xét hỏi đích xác, đã nhân việc phê bảo, hai ba lần nghiêm dụ, mà bọn ngươi nhất vị che chở kẻ gian, dám tâu rằng không xét thấy việc tham bỉ, thế là cam lòng vì kẻ thuộc lại mà nói dối trẫm…Trị dân thì vỗ nuôi sai pháp, giặc nổi như ong, xét quan thì không biết phân biệt, dung túng thiên vị, khép vào tội nịch chức cũng là chưa đủ…”. ( tk 28, 29, 30)

Đặc biệt, càng xuống tới các cấp thấp ở địa phương, việc xử lý tham nhũng càng kém hiệu quả. Xuống tới cấp làng xã, thì triều đình Mình Mệnh nói riêng và nhà Nguyễn nói chung gần như bất lực trước nạn tham nhũng, lũng đoạn, lộng hành của cường hào lý dịch làng xã.


*Năm 1867 dưới thời Tự Đức, Đặng Huy Trứ dựa vào những điều tai nghe mắt thấy khi làm quan, đã viết ra sách “Từ thụ yếu quy”, trong đó liệt kê tới 104 thủ đoạn đưa và nhận hối lộ của quan lại và dân chúng đương thời, gần như bao trùm trên mọi lĩnh vực đời sống, và rất nhiều trong số những thủ đoạn tham nhũng được nhắc tới ở “Từ thụ yếu quy” dù diễn ra thời Tự Đức lại giống hệt như thời Minh Mệnh.

Nguồn: bạn Nguyễn Văn Hiệu viết dựa trên việc tham khảo chính sử triều Nguyễn, ghi chép của quan lại thời Nguyễn như Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên, Đại Nam thực lục, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Từ thụ yếu quy Đặng Huy Trứ,....

@Atlas14 02/2021
#36
Ưng 1
Ưng 4
Làm ăn như vầy nên mang tiếng bất lực vô dụng cũng không oan.

-Mặc cho vua Nguyễn ở Huế liên tục ra 2 bản dụ hướng dẫn, khuyên bảo kèm theo đe nẹt quan lại làm việc đúng phép công, bớt hà hiếp dân, bớt ăn hối lộ vào tháng 5 năm 1827 và tháng 10/11 năm 1827 nhưng nạn tham nhũng cũng không hề có dấu hiệu khoan giảm, những dụ và tấu sau đó lại cho thấy tình trạng các quan chức địa phương tiếp tục tham nhũng phổ biến trên diện rộng, như tham nhũng khi thu mua các sản vật cho nhà nước ( tk 111), mượn tay nha lại trung gian làm việc gây ra nạn nhũng nhiễu, cường hào lý dịch sách nhiễu đè ép dân quê (tk 48)….

Vào năm cầm quyền cuối cùng (1840), tháng 2 (tháng 3) năm 1840, Minh Mệnh phải xuống dụ yêu cầu quan viên trong ngoài tố cáo kẻ nhũng lạm cũng như tự nhận lỗi với những lời lẽ vừa cứng rắn vừa thiết tha.

“Trẫm từ khi lên ngôi đến nay sửa sang mối giường, thưởng phạt đúng mức, nói ra tức là pháp luật, ai có công phần nhiều khen thưởng, ai có tội chưa từng rộng tha, ai ai cũng tai nghe mắt thấy cả. Chỉ vì lúc làm dữ dội như sấm vang, chớp loè thì bọn trộm giặc đều muốn đổi lòng, đến khi im lặng như mưa tạnh mây quang thì kẻ gian nhũng đâu lại vào đấy.…Trong Kinh kể từ ngày hôm nay, các tỉnh ngoài lấy ngày dụ này phát đến là bắt đầu, hạn trong 15 ngày, nếu người nhà của bộ thuộc nào, lại dịch trong hạt nào, có kẻ không công bằng, không giữ phép, làm bậy làm gian lập tức bắt hỏi đem việc tâu lên, thì tội thất sát từ trước cũng được gia ân cho miễn nghị. Nếu viên nào tự mình làm bậy, biết hối lỗi trước cũng cho bày tỏ dâng sớ tự tham hặc mình, không được nói không hết tội, nói không đúng thực, phải nên có điều khoản, có lý do, tất cho được đổi mới, và được xá lỗi…Nay ta tự tay soạn dụ chỉ này là bởi từ lòng yêu thần dân, cho nên dạy dỗ hai ba lần, không nề rườm lời. Các ngươi nên coi làm lời răn dạy to lớn, chớ coi làm bài văn nói suông…”(tk 123).

Đến cuối cùng, trong tất cả các “quan viên trong ngoài”, sử sách cũng chỉ ghi chép được có 4 quan chức chịu thú là đã nhận biếu xén và tội họ thú nhận lại được xét là quá bé, không cần truy cứu. Còn các tỉnh thần trong cả nước, chỉ có 5 tỉnh thú nhận, và cũng chỉ bị phạt cái án khá dễ thở là trừ lương.

Một tháng trước khi Minh Mệnh qua đời (tháng 1 năm 1841), các Kinh lược sứ lại chỉ ra thực trạng quan lại tham nhũng lộng hành ở Trấn Tây thành, và đó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng dân phiên trấn phản kháng, làm bất ổn, rối loạn ở Trấn Tây thành lâu nay.

-Thứ tư, khi xử lý các án tham nhũng trong thời Nguyễn cụ thể thời Minh Mệnh, rất hay lâm vào cảnh “mất bò mới lo làm chuồng”, nhiều vụ án đã gây hậu quả nghiêm trọng như dân chúng đã bất bình nổi dậy, tham nhũng đã quá lớn vỡ ra...rồi mới được phát hiện xử lý, đến lúc đó có xử nghiêm minh, hợp lý hợp tình tới đâu, thì cũng đã là quá trễ. Điển hình như những sự việc của Trần Nhật Vĩnh, Nguyễn Văn Quế, Bạch Xuân Nguyên, Phạm Văn Thuyên…hay việc xử lý các quan lại tham nhũng tại Nam Định sau khi dẹp tan nổi dậy của Phan Bá Vành, mà số lại dịch quan chức bị kiện, xét hỏi và trốn đi tới hàng trăm, khiến chính Minh Mệnh đã phải hạ chỉ dụ trách mắng trấn thần Nam Định
“Thuộc viên hạt ngươi nhiều kẻ tham lam hại dân, trẫm xét hỏi đích xác, đã nhân việc phê bảo, hai ba lần nghiêm dụ, mà bọn ngươi nhất vị che chở kẻ gian, dám tâu rằng không xét thấy việc tham bỉ, thế là cam lòng vì kẻ thuộc lại mà nói dối trẫm…Trị dân thì vỗ nuôi sai pháp, giặc nổi như ong, xét quan thì không biết phân biệt, dung túng thiên vị, khép vào tội nịch chức cũng là chưa đủ…”. ( tk 28, 29, 30)

Đặc biệt, càng xuống tới các cấp thấp ở địa phương, việc xử lý tham nhũng càng kém hiệu quả. Xuống tới cấp làng xã, thì triều đình Mình Mệnh nói riêng và nhà Nguyễn nói chung gần như bất lực trước nạn tham nhũng, lũng đoạn, lộng hành của cường hào lý dịch làng xã.


*Năm 1867 dưới thời Tự Đức, Đặng Huy Trứ dựa vào những điều tai nghe mắt thấy khi làm quan, đã viết ra sách “Từ thụ yếu quy”, trong đó liệt kê tới 104 thủ đoạn đưa và nhận hối lộ của quan lại và dân chúng đương thời, gần như bao trùm trên mọi lĩnh vực đời sống, và rất nhiều trong số những thủ đoạn tham nhũng được nhắc tới ở “Từ thụ yếu quy” dù diễn ra thời Tự Đức lại giống hệt như thời Minh Mệnh.

Nguồn: bạn Nguyễn Văn Hiệu viết dựa trên việc tham khảo chính sử triều Nguyễn, ghi chép của quan lại thời Nguyễn như Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên, Đại Nam thực lục, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Từ thụ yếu quy Đặng Huy Trứ,....
Các anh làm như các triều đại trước và sau nhà Nguyễn không có tham nhũng ấy.
Nó là bản chất của cả loài người ai mà trừ được.
Bằng cách này hay cách khác quan sẽ tham nhũng và vua có nhiệm vụ trừng phạt.
Tham nhũng ra sao và trừng phạt thế nào, có muốn phát hiện hay không là cuộc đấu của vua và quan

@anhducvnn 05/2010
#38
Ưng 5
Dân nào tự nhiên chiếm nước nó, sáp nhập vào lãnh thổ bắt nó theo phong tục kinh thì nó cũng nổi loạn hết.
Trích từ chính sử nhà Anh Bản Đồ Đại Nam thực lục:

Bọn thổ phỉ ở Trấn Tây gây biến, đã xét hỏi kỹ lưỡng thực là do ngày thường các viên thượng ty vỗ về trị dân trái phương pháp cùng những lưu quan như: Tri phủ Hải Tây và Vũ Hành ĐÒI LẤY BẠC HỐI LỘ của thổ mục, lại BẮT HIẾP CON GÁI dân mới quy phục sang làm gia nô, Tri Huyện Trung Hà là Lê Bá Hùng CƯỚP LẤY THỦY LỢI để bán đặt riêng đồn sở, đòi hỏi thuyền buôn PHẢI ĐƯA LỄ VẬT. Và dân kinh, lính kinh cũng cậy thế lấn áp người thổ, nhiều tệ nhiều khóe nên mới sinh chuyện.

@duy1124 10/2007
#40
Ưng 4


Sent from Một cái đầu hài hước. using vozFApp

@anhducvnn 05/2010
#41
Ưng 13
Ưng 1


Sent from Một cái đầu hài hước. using vozFApp

@mapkuto3 11/2014
#44
Ưng 3
Ưng 8
Ngược dòng
Vẫn là triều bị chửi nhiều nhất thôi.
chúng nó chỉ biết auto chửi trong khi lịch sử các triều trước đó có ai mở mang dc bờ cõi chó đâu, còn bị mất Lưỡng Quãng, k có các chúa Nguyễn ( tổ phụ Vua Nguyễn sau này) mở mang bờ cõi về phía Nam thì giờ VN chắc dc đúng 1 nhúm Bắc Kỳ thôi, còn Trung Kỳ thuộc Champa, Nam Kì thuộc Khomer mẹ rồi.
Công lao đó k thể phủ nhận dc. còn ngoại bang xâm lược thì bó tay, các triều trước cũng mất thôi, rồi cũng giành lại dc ( như hiện tại cũng giành lại dc đó)

@anhducvnn 05/2010
#54
Ưng 5
Ưng 1
chúng nó chỉ biết auto chửi trong khi lịch sử các triều trước đó có ai mở mang dc bờ cõi chó đâu, còn bị mất Lưỡng Quãng, k có các chúa Nguyễn ( tổ phụ Vua Nguyễn sau này) mở mang bờ cõi về phía Nam thì giờ VN chắc dc đúng 1 nhúm Bắc Kỳ thôi, còn Trung Kỳ thuộc Champa, Nam Kì thuộc Khomer mẹ rồi.
Công lao đó k thể phủ nhận dc. còn ngoại bang xâm lược thì bó tay, các triều trước cũng mất thôi, rồi cũng giành lại dc ( như hiện tại cũng giành lại dc đó)
Đọc sử ba chớp ba nháng chỉ biết phát ngôn thiếu suy nghĩ. Chán.

@mapkuto3 11/2014
#55
Ưng 7
Đọc sử ba chớp ba nháng chỉ biết phát ngôn thiếu suy nghĩ. Chán.
nói sai chỗ nào thì trình bày, ko thì câm và cút, đừng ngồi nói lăng nhăng, trình độ sử việt chưa biết ai hơn ai đó cháu à :sogood:

@Atlas14 02/2021
#58
Ưng 4
Đúng là nếu bị oánh sml rồi thì ko có cách nào cả. Nhưng sml một cách bạc nhược thì nên chửi, chửi từ Tự Đức đến bố Tự Đức luôn.
Anh vô làm thì không còn cách nào khác.
Nhưng đứng ngoài chửi người ta thì rất hay.
Tôi tưởng khi chửi thì anh cũng phải có giải pháp gì đó cho hợp thời đại chứ

@kankita 03/2020
#60
Ưng 10
khổ, cứ thớt nào về nhà nguyễn là cứ chia hai phe vào chửi nhau loạn xạ
nhà nguyễn có đầy đủ công lẫn tội, công nên ghi nhận, tội nên phê phán, không nên một chiều.
Nhìn chung nhà nguyễn gây phản cảm chủ yếu vì nguyễn Ánh bất chấp tất cả nhiều lần cầu cứu ngoại bang, gây ra sự can thiệp của quân xiêm và người pháp lên đất việt, sẵn sàng ký hòa ước cắt đất cho pháp để cầu xin viện trợ. Đối với một đất nước có chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ như Việt Nam, hành động trên là cực kỳ phản cảm.
Ví dụ trong lịch sử là Lê Hoàn mặc dù có vết nhơ đoạt nhà Đinh, cướp vợ vua, giết vua nhỏ, Lý Thường Kiệt có mùi hoạn quan cấu kết ngoại thích, nhưng họ vẫn được ghi nhận công lao và ca ngợi vì đã đánh thắng quân xâm lược, bảo tồn cho đất nước. Ngay cả vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân vẫn được sử sách và đời sau ca ngợi vì đã có hành động, thậm chí chỉ cần có ý chí chống Pháp là đủ.
Trong khi Mạc Đăng Dung, cho dù lập ra được một triều đại khá ổn định và giàu có (theo đánh giá của kẻ thù là họ Trịnh), nhưng hành động đầu hàng, cho dù trên danh nghĩa với nhà Minh cũng đủ để họ Mạc ăn chửi ngập mặt. Thế nên Nguyễn Ánh cầu ngoại bang là vết nhơ đối với đất nước, mặc dù hành động ấy hoàn toàn có thể hiểu được trên phương diện cá nhân, một hậu duệ chúa Nguyễn bị tàn sát hết anh em, phải lưu lạc từ mười mấy tuổi, bao nhiêu lần thất bại cũng không nản chí bỏ cuộc, quyết tâm trả thù và giành lại ngai vàng.

@anhducvnn 05/2010
#69
Ưng 5
Anh vô làm thì không còn cách nào khác.
Nhưng đứng ngoài chửi người ta thì rất hay.
Tôi tưởng khi chửi thì anh cũng phải có giải pháp gì đó cho hợp thời đại chứ
Một lần nữa vào năm 1871, bên Pháp loạn lạc chính phủ sụp đổ vì Công Xã Paris nhưng Tự Đức vẫn vững tin vào Đạo đức thánh hiền, giơ cao Ngọn Cờ Nhân Nghĩa với Hy Vọng Giặc Pháp Sẽ Rủ Lòng Thương Hại Trả Lại Đất Cho Triều Nguyễn khi nào giặc Pháp BỊ LƯƠNG TÂM CẮN RỨT. Tất nhiên, vua quan Tự Đức Bình Chân Như Vại Không Làm Gì Hết dù lúc này bên Pháp đang loạn cào cào, người Pháp lo thân họ còn chưa xong.

Vừa rồi tiếp được tướng nước ấy báo tin nước Phổ Lỗ Sỹ sẽ đánh nhau với nước ấy, báo tin nói : Quân nước Phổ nhiều, nước ấy đánh nhau bị thua 2 - 3 lần, Quốc trưởng nước ấy là Na-pô-lê-ông bị bắt, quân dân các toà lập một hội đồng cùng lo việc trị nước, giữ gìn nước nhà, người nước Phổ hiện đương mưu đánh thành Ba-lê, thủ đô nước ấy, các việc như thế, ngoài ra dò hỏi cũng nhiều, đại khái cũng thế. Nhưng nước tôi trước đã giao hảo với nước ấy, nay cũng theo thói thường hỏi thăm không nỡ nhân lúc nguy, để nước ấy tự hối, cho toàn tình nghĩa với nước láng giềng”.
Trích Đại Nam thực lục.

@anhducvnn 05/2010
#76
Ưng 5
Vậy theo anh thì Tự Đức nên làm gì?
Hồng Nhậm làm "rất nhiều" đấy chứ. Hồng Nhậm duy trì "truyền thống tốt đẹp" của Cao tổ.....

Hồng Nhậm dung túng cho TRÙM ĐẢNG CƯỚP MAN RỢ gốc Trung Quốc Lưu Vĩnh Phúc hoành hành tự tung tự tác với hy vọng Lưu Vĩnh Phúc "hiểu đại nghĩa" sẽ đánh Pháp giùm Hồng Nhậm(vì tướng lính chính quy Nguyễn Triều thấy bóng giặc Pháp là chạy trốn nhanh như gió). Kết quả: Chúa Đảng Cướp Lưu Vĩnh Phúc đánh thắng 1 vài trận lớn ghi vào SGK Sử, ĐÁNH GIẶC PHÁP CÒN HIỆU QUẢ HƠN CẢ QUAN TƯỚNG TRIỀU ĐÌNH ĐẠI NAM.

*Thế nhưng Lưu Vĩnh Phúc và lâu la xuất hiện ở đâu trên đất Bắc Hà thì dân chúng kéo nhau đi trốn ráo trọi vì băng cướp Lưu Vĩnh Phúc và lâu la quen tật cướp giựt, trấn lột, giết hiếp nay lại được Hồng Nhậm Bảo Kê.

Công của Hồng Nhậm tất.

@Georgi_Zhukop 04/2016
#79
Ưng 4
Thôi đi anh!
Pháp không còn thuộc địa nào ở Châu Á.
Đông dương là sự lựa chọn cuối cùng và duy nhất ở Châu Á
Nó không bao giờ buông.
Và Tự Đức từng thảo chiếu cầu hiền hỏi tướng nào dám cầm quân đánh Pháp và chả ông nào dám.
Trận Gia Định thua xong ông quan thủ thành nào nghe súng pháp nổ thì đều bỏ chạy hết.

Lính chạy còn nhanh hơn.
Quả là 1 triều đại rực rỡ, toàn nhân tài. Thảo nào anh bênh chằm chặp như vậy

@anhducvnn 05/2010
#86
Ưng 7
Vậy cho bất kỳ triều đại nào đặt vào vị thế Tự Đức kết quả không khá hơn đâu.
Vì sự chênh lệch vũ khí là quá sức khủng khiếp.
Các anh đọc lịch sử nam mỹ mới thấy chỉ vài chục thằng lính mà nó chiếm cả quốc gia
Không ai ảo tưởng triều đình thối nát, phế tận gốc rễ sẽ thắng giặc Pháp hùng mạnh nhưng Tự Đức chọn cách Thua Rất Nhục Nhã, Thấy Bóng Giặc Là Muốn Cầu Hòa Muốn Đầu Hàng.

Chứ nếu Tự Đức cố đánh như Võ Duy Dương, Phan Đình Phùng, Cao Thắng.... thì thế hệ sau ai cũng thông cảm cả vì ĐÃ CỐ HẾT SỨC, ĐÃ LÀM TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ ĐỂ CẢN BƯỚC GIẶC PHÁP nhưng thời cuộc không ủng hộ Võ Duy Dương, không đứng về phía Phan Đình Phùng và Cao Thắng. Mãi về sau người ta vẫn nhớ về Tinh thần Chiến Đấu Bất Khuất Không Lùi Bước, Không Ngại Giặc Mạnh, Không Sợ Gian Khổ của Võ Duy Dương, Phan Đình Phùng, Cao Thắng,..... Chứ đâu tay vua nào đó chỉ được nhớ đến với các trò....

*Nhìn ra thế giới: Tuần phủ Đài Loan Lưu Minh Truyền năm 1884-1885 dùng một nhúm lính ít ỏi với súng cùi hư hỏng, thủy quân không có thuyền,.... quyết tử phòng thủ kiên cường chắc đến mức hạm đội thực dân Pháp hùng mạnh ngán ngẩm đánh không được phải buông tha việc đánh chiếm Đài Loan.

*Cách "chống giặc" của quan quân triều Nguyễn anh Bản đồ đang bênh chằm chằm:
-Trận thành Hà Nội lần nhất (1873)

Lực lượng Đại Nam: khoảng 7000 người giữ thành

Lực lượng Pháp: khoảng 300 người và 2 tàu chiến

Kết quả: thành thất thủ dù chênh lệch thủ - công hơn 20 lần. Nguyễn Tri Phương bị thương nặng rồi mất. Bên Pháp có một lính đánh thuê chết vì bị đồng đội bắn nhầm.

-Trận thành Ninh Bình (1873)

Lực lượng Đại Nam: khoảng 1700 lính giữ thành, chưa tính dân quân

Lực lượng Pháp: 10 người (8 thủy thủ Pháp và 2 lính An Nam)

Kết quả: thành thất thủ dù chênh lệch lực lượng đến… 170 lần. Thật sự thì đây không phải một trận đánh đúng nghĩa. Tuần phủ Nguyễn Vũ sợ quân Pháp nên ra ngoài thành tiếp đón chúng nhưng bị bắt làm con tin, quân sĩ thấy thế liền đầu hàng. Trận đánh kết thúc trong khi còn chưa kịp bắt đầu. Toán quân Pháp này sau đó được tăng viện thêm… 10 lính bộ binh để giữ thành nhưng lại rút 8 lính thủy đi.

-Trận thành Hà Nội lần hai (1882)

Lực lượng Đại Nam: khoảng 9000 quân giữ thành

Lực lượng Pháp: khoảng 500 người

Kết quả: thành thất thủ sau vài giờ giao tranh dù chênh lệch lực lượng đến 18 lần. Điểm tích cực là quân Đại Nam thương vong không lớn, điểm tiêu cực: nguyên nhân chính là do binh sĩ giữ thành bỏ trốn vừa nhanh vừa nhiều. Hoàng Diệu tuẫn tiết. Quân Pháp bị thương 3 người. Trước trận đánh Hoàng Diệu và các tướng giữ thành đã uống rượu hòa máu tỏ quyết tâm sống chết với Hà thành. Kết quả là trừ Hoàng Diệu những người còn lại đều còn sống.
Theo Chí Linh Võ.

@The Script 09/2013
#88
Ưng 8
Cách tuyên truyền của rồ Ánh rồ Nguyễn trên này chả khác đ gì La Quán Trung tô hồng cho Lưu Bị, chỉ tổ tạo ra một hình tượng giả tạo vô lý kinh tởm, và kết quả bao năm các anh ấy tuyên truyền là voz này kinh tởm GL lẫn nhà Nguyễn cũng như kinh tởm Lưu Bị nhà La Quán Trung, càng tuyên truyền càng thảm hại. GL có rất nhiều điểm đáng khen đáng phục, và cũng có rất nhiều điểm đáng chê, vì ông ta là con người, tô vẽ ông ta thành ông thánh rút cục chỉ khiến hình ảnh ông ta trông thật méo mó thảm hại như đám tuồng chèo phường xiếc. Tương tự nhà Nguyễn có công và có tội, nhưng kiểu tuyên truyền này khiến nhà Nguyễn thành thứ gì đó rởm đời giả dối kinh tởm

@Putin Đại Đế 01/2021
#107
Ưng 5
Cho các anh vào vị thế của Tự Đức thì các anh thử làm cách nào hay hơn xem?
Ngâm thơ

via theNEXTvoz for iPhone

@deamon_reincarnated 07/2012
#154
Ưng 5
Cách tuyên truyền của rồ Ánh rồ Nguyễn trên này chả khác đ gì La Quán Trung tô hồng cho Lưu Bị, chỉ tổ tạo ra một hình tượng giả tạo vô lý kinh tởm, và kết quả bao năm các anh ấy tuyên truyền là voz này kinh tởm GL lẫn nhà Nguyễn cũng như kinh tởm Lưu Bị nhà La Quán Trung, càng tuyên truyền càng thảm hại. GL có rất nhiều điểm đáng khen đáng phục, và cũng có rất nhiều điểm đáng chê, vì ông ta là con người, tô vẽ ông ta thành ông thánh rút cục chỉ khiến hình ảnh ông ta trông thật méo mó thảm hại như đám tuồng chèo phường xiếc. Tương tự nhà Nguyễn có công và có tội, nhưng kiểu tuyên truyền này khiến nhà Nguyễn thành thứ gì đó rởm đời giả dối kinh tởm

Gia Long thì tôi thấy có bạn atlas hay bạn mercurial fan nhà Nguyễn hay tôn xưng là Thánh đế.
Chứ Lưu Bị thì cả chục năm chỉ có vài người nói rằng lớn rồi mới thấy làm như ông này là khôn, chứ chả ai tuyên truyền gì cả.
Còn tôi cách đây mấy bữa có bảo các anh voz tự dưng lại kêu kinh tởm ông này một cách thái quá, là các anh đang thoát từ tình trạng bị dắt mũi này sang tình trạng bị dắt mũi khác, hoặc chỉ là bản năng chửi cho sướng mồm. Đấy là sự phê phán đến từ một người chả phải fan gì của Lưu Bị cả. Xưa giờ tôi mà thích lãnh đạo nào, thì bản sắc cá nhân của lãnh đạo đó phải mạnh mẽ, và gu của tôi với lãnh đạo nam giới thì 90% là Tây hoặc như phương Tây (như Tây từ quan điểm của tôi).

Nhiều thế kỷ sau Tam quốc, bên Tào vốn chính danh, bên Lưu vốn bị bôi (trong khi về tiêu chuẩn hành xử thì bên nọ hay bên kia cơ bản cũng như nhau, bên nào cũng tự gán cho mình một cái hình tượng mà thỉnh thoảng họ không đạt đến được). Đến thời Tống do điều kiện chính trị thì bắt đầu đổi ngược lại. Cái lúc mới đổi ngược lại như thế thì thường dân tình đang thương xót nhân vật, và La Quán Trung vơ ông này vào để xây dựng hình ảnh ông vua lý tưởng mà ông ta muốn. Và lúc mới bị lật, Tào Tháo chính là người bị phê phán "đạo đức giả" - đến khi sự đổi ngôi trở nên hoàn chỉnh hơn, gần như không ai thèm bênh Tào Tháo nữa thì từ hình tượng đạo đức giả tiến thẳng lên hình tượng đại gian đại ác.

Bây giờ có định lật lại lịch sử đối với nhân vật đã mấy lần bị lât như thế thì tốt nhất là dựa vào lịch sử thuần túy (hoặc phê phán nhân vật tiểu thuyết thì dựa vào tình tiết tiểu thuyết mà thôi) để phê phán một cách bình thản, chứ cứ vin vào "La Quán Trung tuyên truyền" thì lại đi dựng lên một hình tượng tuyên truyền mới chả liên quan gì đến nhân vật, và hơn nữa chả liên quan gì đến VN.


Kiểu như bây giờ đang có phong trào bênh Tesla, ghê tởm Edison, dẫn đến mọc ra mấy cái comic thiên vị cũng hơi thái quá. Vài chục năm nữa đến khi lật lại, mấy anh lại bảo "chỉ tại comic tuyên truyền quá quắt nên tao càng thấy kinh tởm thằng Tesla" (cứ như Tesla ngồi dưới âm phủ chủ mưu mấy cái việc các nhà vẽ comic làm mấy chục năm sau khi lão chết vậy). Mà Tesla của lịch sử lúc ấy thì liên quan cóc gì? Nhưng lại mọc ra hình tượng mới: Tesla đạo đức giả.

Hay xưa hơn thì có vụ Cleopatra (tuyên truyền nặng mùi gấp cả chục lần so với Tào Tháo hay Lưu Bị)

Cơ bản thì công chúng hời hợt và nhạy cảm quá mức với một số vấn đề (sợ lãnh đạo bề ngoài nhân nghĩa, sợ loại khoa học gia ăn cắp, sợ phụ nữ dâm...) nên mới có thể bị dắt mũi tùm lum như thế.

@Atlas14 02/2021
#193
Ưng 4
Thật sự đọc sử tôi cũng thắc mắc cái chỗ này, là Tự Đức muốn đánh hay tướng muốn đánh. Sử đoạn này tôi cũng hơi rối.

via theNEXTvoz for iPhone
Tự Đức muốn đánh, ông ta đã nhiều lần ra chỉ dụ tìm người đánh Pháp và động viên các tướng ra đánh nhưng chả ai dám cả.
Nguyễn Tri Phương cũng thua trận Chí Hòa.
Tự Đức buộc phải một mặt chấp nhận hòa ước nhưng bên trong khuyến khích ủng hộ ngầm nhóm chống Pháp của Võ Duy Dương, Trương Định và Nguyễn Trung Trực
Nhưng thua hết nên Pháp chiếm xong nam kỳ.
Pháp ra bắc ông ta sai tướng giữ thì thua sạch và thua đơn giản ở Hà Nội và Nam Định. Tướng lính của ông ta thấy Pháp là chạy hết
Bất đắc dĩ phải dựa vào Tàu đánh Pháp thì cũng thua.
Tự Đức chả còn đường nào nữa.

@Atlas14 02/2021
#201
Ưng 4
Cần meo gì phải học ai, học ngay ông tổ Nguyễn Ánh của T Đ đấy, bao nhiêu lần bị đánh còn mỗi cái quần chạy cùng trời cuối đất, rồi vẫn thành công đấy thôi?! Nghe hào hùng hoành tráng thế co mà?! Nguyễn Ánh mà biết có thằng cháu kiểu T Đ chắc chả về vật chết cụ đi.
Cái thành Hà nội có mấy nghìn lính mà chả giết được thằng Pháp nào
Ở đó mà mong tướng nó theo ủng hộ Tự Đức nằm gai nếm mật.
Hàm Nghi lên chiến khu Tân Sở và kết quả cũng theo Pháp sang reunion

@Atlas14 02/2021
#205
Ưng 4
Thì cái đó quy trách nhiệm cho người đứng đầu chứ phen.
Chứ đặc quyền của đấng quân vương thì hưởng hết, đến lúc chính biến đổ tại nhân dân là sao?
Thì ai chả biết lỗi của Tự Đức và ông ta phải chịu trách nhiệm
Nhưng xét ra ông ta không phải hôn quân hay phá gia chi tử gì.
Ông ta cũng muốn đánh Pháp nhưng việc đó nằm ngoài khả năng của ông ta.

@Atlas14 02/2021
#207
Ưng 4
Thì thà làm hết sức mình, còn hơn không làm đó phen.
Ông ta đã làm tất cả những gì có thể làm để đánh Pháp.
Nhưng khi trận Hà Nội 1000 quân nghe súng pháp nổ là chạy không giết được thằng Pháp nào thì ông Tự Đức còn có thể làm được gì?
Ông ta chỉ có thể hy vọng Tàu giúp đánh Pháp và nó cũng bị đập sml phải ký hòa ước.
Thanh còn thua thì Tự Đức còn cách nào nửa?

@lavie102 06/2014
#209
Ưng 4
Bênh thế nào được Tự Đức. Đánh giặc kém lại còn chê mấy tiền nhân như Ngô Quyền, nhà Trần, Lê Lợi.

Nguyễn Ánh còn thông cảm được vì ông ta xây dựng lại đất nước từ đống đổ nát. Ít nhiều tích lũy được quốc lực để Minh Mạng có cái mà quẩy tung bản đồ.
Tự Đức không biết nhìn vua nhà Thanh đương thời mà học tập. Vua nhà Thanh còn cởi mở đầu óc cử người sang Tây Dương du học.

Nhìn những nỗ lực của Tự Đức chỉ thấy ở mặt Văn Hóa. Chép sử, làm thơ, diễn Nôm sách Nho Học.

Nhìn thảm kịch của dân tộc suốt 80 năm đô hộ thì chẳng ai có thể bênh nổi Tự Đức trừ phi anh có quan hệ máu mủ với hoàng tộc nhà Nguyễn hoặc quá tôn sùng nhà Nguyễn.
Nhìn Tăng Bạt Hổ gia nhập quân đội Nhật, lập công ở trận Lữ Thuận, được thiên hoàng Minh Trị rót rượu mừng vì là người có công lao.
Tăng Bạt Hổ bật khóc trước mặt thiên hoàng vì cảnh nước mất nhà tan mới thấy ghét cay ghét đắng Minh Mạng và Tự Đức. Số phận giống nòi Việt Nam cay đắng khi không gặp được minh chủ.
Trung Quốc ít nhiều còn có Vãn Thanh Tứ Đại Danh Thần gánh cho. Vua Thanh tuy không tài giỏi nhưng cần cù , chăm chỉ vì việc nước.

@Atlas14 02/2021
#211
Ưng 4
Bênh thế nào được Tự Đức. Đánh giặc kém lại còn chê mấy tiền nhân như Ngô Quyền, nhà Trần, Lê Lợi.

Nguyễn Ánh còn thông cảm được vì ông ta xây dựng lại đất nước từ đống đổ nát. Ít nhiều tích lũy được quốc lực để Minh Mạng có cái mà quẩy tung bản đồ.
Tự Đức không biết nhìn vua nhà Thanh đương thời mà học tập. Vua nhà Thanh còn cởi mở đầu óc cử người sang Tây Dương du học.

Nhìn những nỗ lực của Tự Đức chỉ thấy ở mặt Văn Hóa. Chép sử, làm thơ, diễn Nôm sách Nho Học.

Nhìn thảm kịch của dân tộc suốt 80 năm đô hộ thì chẳng ai có thể bênh nổi Tự Đức trừ phi anh có quan hệ máu mủ với hoàng tộc nhà Nguyễn hoặc quá tôn sùng nhà Nguyễn.
Nhìn Tăng Bạt Hổ gia nhập quân đội Nhật, lập công ở trận Lữ Thuận, được thiên hoàng Minh Trị rót rượu mừng vì là người có công lao.
Tăng Bạt Hổ bật khóc trước mặt thiên hoàng vì cảnh nước mất nhà tan mới thấy ghét cay ghét đắng Minh Mạng và Tự Đức. Số phận giống nòi Việt Nam cay đắng khi không gặp được minh chủ.
Trung Quốc ít nhiều còn có Vãn Thanh Tứ Đại Danh Thần gánh cho. Vua Thanh tuy không tài giỏi nhưng cần cù , chăm chỉ vì việc nước.
Tôi đếch bênh gì Tự Đức cả nhưng đặt ai vào hoàn cảnh ông ta cũng thế cả mà thôi.
Bản thân Thanh quốc lực và diện tích nó rộng gấp mấy chục lần Việt nhưng khi đụng Pháp và tụi Tây cũng sụp.
Tôi đã từng hỏi các anh đặt mình vào vị thế Tự Đức trong hoàn cảnh đó các anh làm gì để tốt hơn thì đếch trả lời được.
Các anh bảo học theo các thủ lĩnh nghĩa quân nhưng các anh đếch ai hiểu được bản chất nó khác xa nhau.
Các ông thủ lĩnh nghĩa quân núp trong núi đánh du kích thì được nhưng đánh kiểu đó chắc chắn sẽ thua
Và Pháp nó xem đó là nhóm phiến loạn khác xa khi một quốc vương tham chiến
Hàm Nghi lên Tân Sở tại sao Pháp nó chụp ngay lập tức vì ông ta là quốc vương tính chất nguy hiểm hơn các nhóm phiến loạn khác nhiều.
Mà bản chất lúc đó Pháp chỉ chiếm nam kỳ còn bắc trung kỳ về danh nghĩa vẫn là đất nhà Nguyễn.

@Nap34 1997 03/2020
#212
Ưng 4
Khoa thi năm ông Phan Thanh Giản ,10 người đứng đầu gọi là đình nguyên thì đều là Bắc Kì, Minh Mạng bắt phải chọn thêm 1 người miền Nam. Cuối cùng chỉ có 1 người miền Nam đó ( Phan Thanh Giản) là được trọng dụng. Kỳ thi năm sau không thí sinh nào đạt đình nguyên ( điểm 10 ) thì vua lại phán: người Bắc Hà tự phụ ngàn năm văn hiến hoá ra cũng chỉ như vậy.

@soofar 12/2009
#214
Ưng 6
Tôi đếch bênh gì Tự Đức cả nhưng đặt ai vào hoàn cảnh ông ta cũng thế cả mà thôi.
Bản thân Thanh quốc lực và diện tích nó rộng gấp mấy chục lần Việt nhưng khi đụng Pháp và tụi Tây cũng sụp.
Tôi đã từng hỏi các anh đặt mình vào vị thế Tự Đức trong hoàn cảnh đó các anh làm gì để tốt hơn thì đếch trả lời được.
Các anh bảo học theo các thủ lĩnh nghĩa quân nhưng các anh đếch ai hiểu được bản chất nó khác xa nhau.
Các ông thủ lĩnh nghĩa quân núp trong núi đánh du kích thì được nhưng đánh kiểu đó chắc chắn sẽ thua
Và Pháp nó xem đó là nhóm phiến loạn khác xa khi một quốc vương tham chiến
Hàm Nghi lên Tân Sở tại sao Pháp nó chụp ngay lập tức vì ông ta là quốc vương tính chất nguy hiểm hơn các nhóm phiến loạn khác nhiều.
Mà bản chất lúc đó Pháp chỉ chiếm nam kỳ còn bắc trung kỳ về danh nghĩa vẫn là đất nhà Nguyễn.
Ai đặt ông ta ( Tự Đức) vào hoàn cảnh đó,thế vua là thằng bù nhìn rơm à, mà đặt thế nào mà ngồi thế ấy,không biết cải cách, sửa đổi hoàn cảnh à?! Và cho đến khi Pháp nổ súng lần đầu tiên ở Đà Nẵng TĐ lên ngôi được 11 năm( 1947-1958)- 11 năm ấy làm gì mà đất nước từ quân quan càng ngày càng nát? Nát đến mức mang chức quan để bán lấy tiền, sinh ra một thế hệ quan vơ vét tham nhũng, bóc lột."Định lệ cho quyên từ 1.000 quan trở lên thì được hàm cửu phẩm, lên đến 10.000 thì được thăng hàm lục phẩm".

@Atlas14 02/2021
#225
Ưng 2
Ưng 5
Cái trò bế quan tỏa cảng đấy chửi là đúng rồi còn gì, nó là tiền đề cho sự suy yếu sụp đổ của nhà Nguyễn. Mà ông biết vì sao nhà Nguyễn bị chửi nhiều hơn khen không?, vì không có gì lớn hơn cái tội làm mất nước, cái nhục mất nước của 1 dân tộc cả!
Mà bế quan tỏa cảng ông Lê Thánh Tông làm, ông Nguyễn Huệ làm và ông Minh Mạng cũng làm.
Thế sao chỉ chửi ông Minh Mạng
Trong khi hậu quả cả 3 đều mất triều chỉ sau tối đa 30 năm.
Ông Nguyễn Huệ ấy ham đánh trận kém gì ông Minh Mạng
Và cái nhà Tây Sơn sụp đổ chỉ sau 10 năm ông ấy chết.
Nhưng các anh vẫn ca tụng ông Huệ lắm vì lý do đánh ngoại xâm
Tại sao ông Minh Mạng đánh ngoại xâm và mở rộng lãnh thổ sao các anh chửi?
Chẳng qua các anh bị nhồi sọ mấy chục năm là nhà Nguyễn thối nát Nguyễn Huệ anh hùng.
Đó là định kiến sai lầm in trong đầu của các anh

@Atlas14 02/2021
#242
Ưng 4
Chắc tôi táng nát đít phen quá
Phen đưa ra câu này rõ ràng
"Còn đặt Gia Long vào vị thế Tự Đức. Tôi không rõ ông ta có đủ khả năng gánh được 2 việc đó cùng lúc không.
Vì cả Châu Á không ai làm được hết."

Mà thôi tranh luận vậy thôi, vì chuyện này vốn dĩđã xảy ra rồivà không thayđổiđược.
Ước gì VN gặp thuận lợi hơn hồi TK XIX - XX như Nhật
Tôi không rõ ông Gia Long có thể làm được là vừa lấp đầy quốc khố và giúp Việt Nam chống Pháp thành công.
Đó là suy nghĩ của tôi, còn anh có cao kiến khác hùi hãy nói ra.

@VinatabaMixTape 04/2013
#249
Ưng 4
Nói như anh thì nhà trần mở cửa đầu hàng quân mông cổ luôn cho đỡ chết dân, việc gì phải rút về nơi khỉ ho cò gáy trường kỳ kháng chiến.

Đánh với Mông Cổ vua tôi nhà Trần chạy rẽ hết đất có 2 lần còn lại là thắng nhà Nguyên chứ không phải Mông Cổ đừng vơ vào