Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Lần đầu tiên Việt Nam có lễ tốt nghiệp mà Robot nhận bằng thay sinh viên

@high and low Joined: 11/2020
#1
Ưng 2

Lần đầu tiên Việt Nam có lễ tốt nghiệp mà Robot nhận bằng thay sinh viên

@fqminh 12/2017
#2
Ưng 20
Ưng 1
Vàng quan điểm
Đm nhìn cái ảnh trên ipad như gắn ipad lên con ma nơ canh, ảnh thì như ảnh thờ. Làm vậy chi vậy? Đưa cho sv đem về luôn cho nhanh.

Màu mè

@Verified By God 04/2016
#4
Ưng 17
Ưng 1
Vàng quan điểm
Dẹp mẹ đi, làm trò vl, nhìn đéo ra cái thể thống gì. Qua đợt covid này thấy rắng nhiều đứa ngu bày trò ra trong mùa dịch, nghe thì hay ho nhưng làm thì như con kak vậy.

@Mr.Almighty 01/2012
#5
Ưng 9
Ưng 1
trông ảnh thờ kinh vãi

@Cơm Tấm 03/2021
#6
Ưng 6
Ưng 1
cái này là gắn ipad lên con ma nơ canh chứ robot cái éo gì
nhìn creepy vkl ra
thiết nghĩ mấy ông nhà nghỉ dịch dã thì nên bớt bày trò lại, làm gì đó thực tế hơn đi

@tranhoc.dl55 12/2012
#7
Ưng 5
các thím đừng bảo em độc mồm. chư em nhìn như ảnh thờ vậy.

@moonie 09/2010
#11
Ưng 28
Vàng quan điểm
Như cái ảnh thờ khi nhìn gần
Và nhìn xa như Cương Thi! Dẹp đi cho rồi

@Lucil123 08/2013
#18
Ưng 5
cái xe điều khiển gắng cái ipad lên
nổ um trời thành robot
thằng lều báo mà qua khoa điện chắc bị mấy ông thầy kí lủng đầu