Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [kiến thức] Thớt giải đáp ngữ pháp - từ vựng tiếng Anh cơ bản-nâng cao

@vnReaver Joined: 07/2009
#1
Ưng 18

[kiến thức] Thớt giải đáp ngữ pháp - từ vựng tiếng Anh cơ bản-nâng cao

vn…
vnReaver

07/2009

@vnReaver 07/2009
#13
Ưng 8
Vàng quan điểm
Câu hỏi 1:
Có sách dịch:
He is tall = Anh ấy thì cao.
Thiết nghĩ nên dịch là:
Anh ấy rất cao hoặc Anh ấy cao.
Theo b thì nên hiểu và tiếp cận động từ to be như thế nào?
Câu hỏi 2:
Cách phân biệt a/an với the?
Xin lỗi vì câu hỏi hơi chung chung
Nếu có tài khoản buymeacoffee hoặc paypal gì thì cho mình xin.
Mình còn nhiều câu hỏi nữa.
Mình tiếp cận động từ Be qua chức năng của nó: Be là động từ nhằm diễn tả tính chất hoặc trạng thái của chủ thể. Dễ thấy qua một số ví dụ:
  • I am 20 (tuổi - trạng thái)
  • He is tall (cao thấp - tính chất)
  • They are in the room (vị trí - trạng thái)

Tiếng Việt không có từ nào có chức năng rộng như Be. Thế nên bác mới thấy các sách tiếng Việt rất lúng túng khi cố dịch những chỗ có Be, thường là sẽ liệt kê một số từ như: thì, là, ở... rồi lắp vào một cách máy móc như ví dụ bác ghi ở trên.

Câu hỏi về a an the thì hơi dài, tí mình sẽ trả lời tiếp ở post dưới.
Mình ko có paypal. Bác cứ hỏi tự nhiên, nếu thấy câu trả lời có ích thì ưng mình 1 cái là đc

vn…
vnReaver

07/2009

@vnReaver 07/2009
#33
Ưng 7
Vàng quan điểm
cho em hỏi say talk speak tell cách dùng kiểu gì thế thím, dịch ra nghĩa cũng không khác nhau lắm
Mình bảo rồi, còn dịch là còn ko thấy khác

Mình phân biệt say tell vs speak talk trước nhá:
  • Say/tell: mang sắc thái luồng thông tin 1 chiều (A nói cho B nghe)
  • Speak/talk: mang sắc thái luồng thông tin 2 chiều (A và B nói cho nhau nghe)
Đó chính là lý do vì sao say/tell chỉ đi được với giới từ to, không đi được với with còn speak/talk lại được

Phân biệt say vs tell:
  • Say: nhấn mạnh đến nội dung được nói (nói cái gì)
  • Tell: nhấn mạnh đến người nghe (nói cho ai nghe)

Thế nên khi dùng say, buộc phải đề cập đến nội dung được nói, không bắt buộc đề cập đến người nghe.
VD: He said (to me) that he was not home.

Tương tự, khi dùng tell, buộc phải đề cập đến người nghe, không bắt buộc đề cập đến nội dung được nói.
VD: He told me (that he was not home)

Phân biệt talk vs speak:
Nhìn chung là giống nhau, nhưng có 1 sự khác biệt nhỏ: speak mang lại cảm giác nội dung được nói sẽ nghiêm túc/nghiêm trọng hơn talk.
VD1: I like talking with my friends (dễ hiểu)
VD2: I would like to speak with your manager (ngữ cảnh: tao có khiếu nại nên tao muốn nch với sếp bọn mày)

Ở trên là mình đang phân biệt 4 từ này trên trường nghĩa "nói chuyện" nhé. Ngoài ra mỗi từ còn có các nghĩa khác đặc trưng, chúng không liên quan đến nhau lắm nên mình không đề cập đến.