Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: {kiến thức} Tham gia luyện speaking tiếng Anh bằng hình thức thu âm với VietSpeak

@Frozen0rchid
#1
Ưng 2

{kiến thức} Tham gia luyện speaking tiếng Anh bằng hình thức thu âm với VietSpeak