Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [kiến thức] Khích hoạt impulse triggers (rung 2 cò Trigger) trên tay cầm Xbox one cho tất cả các game có hỗ trợ rung

@windmastervn Joined: 03/2012
#1
Ưng 14

[kiến thức] Khích hoạt impulse triggers (rung 2 cò Trigger) trên tay cầm Xbox one cho tất cả các game có hỗ trợ rung