Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [kiến thức] Hóa học hữu cơ

@okiahuy Joined: 10/2013
#1
Ưng 24

[kiến thức] Hóa học hữu cơ

@okiahuy 10/2013
#2
Ưng 8
Vàng quan điểm

@tuantiu105 12/2014
#24
Ưng 7
Vàng quan điểm
Có file pdf không bsnj, share cho mọi người tham khảo đi.
Cảm ơn bạn
PDF ở đây nhé.
Code:
https://mwfxu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dx76_mspro365_site/EueH7PtxitNGpfQTI_pSDd8B_yVjDwQxjl6c-52RBt8j8Q?e=zfQVnH