Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Khoe phòng ngủ của các vozer đi nào

@sorrylady0409 Joined: 04/2016
#1
Ưng 8

Khoe phòng ngủ của các vozer đi nào

tu…
tungtukuvavivo

06/2013

@tungtukuvavivo 06/2013
#2
Ưng 73
Gạch 2
Vàng quan điểm

Đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai
Đêm nay giấy trắng tâm tư gởi về người chốn mịt mùng
Đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung

at…
atrungkakadn

@atrungkakadn
#3
Ưng 7
Phong cách Tối giản nha

Sw…
Swiss

@Swiss
#4
Ưng 51
Gạch 9
Vàng quan điểm


ti…
tieulong_001v2

06/2014

@tieulong_001v2 06/2014
#6
Ưng 21el…
elnazaghili

02/2015

@elnazaghili 02/2015
#7
Ưng 10
Gạch 10
Ngược dòng
Thôi để mai rồi dọn

Re…
Reality01

@Reality01
#8
Ưng 7
Gạch 14
Ngược dòng
Buồn

ia…
iamstven

07/2012

@iamstven 07/2012
#13
Ưng 4
Chụp luôn cho nóng


via theNEXTvoz for iPhone

ko…
koolzet

11/2012

@koolzet 11/2012
#17
Ưng 17
Đây nhé fen

ar…
arisato1508

02/2012

@arisato1508 02/2012
#19
Ưng 6

Ít đồ được cái thoáng, sáng sủa

mo…
moonie

09/2010

@moonie 09/2010
#26
Ưng 25
Vàng quan điểm

hu…
huygiau12345

05/2021

@huygiau12345 05/2021
#30
Ưng 7
S

Ba…
BanhXe0_

05/2013

@BanhXe0_ 05/2013
#31
Ưng 18
Gạch 10
Ngược dòng

ka…
karemsua

06/2013

@karemsua 06/2013
#34
Ưng 16
Gạch 7

Phòng ko có gi quý giá nhưng sạch sẽ

via theNEXTvoz for iPhone

Lu…
Lucifercs777

09/2016

@Lucifercs777 09/2016
#44
Ưng 5


Hơi bừa tí do chưa setup xog.

Gửi từ Mì xào bằng vozFApp

Ic…
Ichisa

02/2009

@Ichisa 02/2009
#47
Ưng 6
Gạch 2

Phòng ngủ phải đơn giản hoá thì ngủ mới ngon

via theNEXTvoz for iPhone

na…
nakata04

07/2006

@nakata04 07/2006
#54
Ưng 7

Sa…
SangSuSu

11/2014

@SangSuSu 11/2014
#55
Ưng 4
Phòng làm việc để ngủ luôn