Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: {khoe} Hội chơi Gundam VOZ

@chi_tai_ham_ca_do Joined: 04/2011
#1
Ưng 6

{khoe} Hội chơi Gundam VOZ

ma…
mac18

12/2010

@mac18 12/2010
#8
Ưng 6
Vàng quan điểm
Newbie tập đú mong ae đừng chê cười